Přístavba a rekonstrukce rodinného domu Medlešice

Podsklepený rodinný dům s podkrovím ze 70.let byl přistavěn, v úrovni 1.PP přistavěno železobetonové parkovací stání vetknuté do svahu, v úrovni 1.NP přistavěn vstup se sociálním zařízením a rozšířen obytný prostor směrem do zahrady, v podkroví byly na plochých střechách vytvořeny terasy.