Přestavba a zateplení rodinného domu v programu Nová zelená úsporám 2013 - oblast A2+C1+C3

.