Přístavby a energetika areálu - Zachrašťany

Ke stávajícímu provoznímu areálu byly navrženy přístavby a navržena opatření ke snížení energetické náročnosti celku.