Průkaz ENB - PENB, energetický štítek, energetický audit

Chcete vědět jaká je energetická náročnost vašeho domu (ENB), jak kvalitní je obálka vaší budovy a jaké má váš dům tepelné ztráty? Rádi byste si ověřili, zda se pouštíte do ekonomické stavby? Potřebujete zjistit, zda váš dům bude nízkoenergetický nebo pasivní? Vyžaduje po vás stavební úřad energetický průkaz pro stavební povolení nebo ohlášení stavby jak mu ukládá energetický zákon č. 406/2000 Sb.o hospodaření energií nebo jej potřebujete k pronájmu či prodeji nemovitosti?


Pro vaše objekty vypracujeme průkaz PENB - průkaz energetické náročnosti budovy (energetický průkaz ENB) zpracovaný dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Pracujeme kvalitně, levně a rychle, energetické štítky a průkaz ENB pro novostavby Vám vypracujeme do jednoho týdne, pro stávající stavby do 10dnů od shromáždění podkladů. V případě nutnosti lze průkaz zpracovat v termínu do 3 pracovních dnů s příplatkem 20%. Ceny jsou definovány v ceníku, odvíjí se od velikosti a složitosti stavby. Pro byt nelze spočítat průkaz samostatně, nutno je zhodnotit celý objekt. Majitel či sdružení vlastníků bytových jednotek by tak měli zadat zpracování PENB a jeho kopii pak předat všem majitelům bytových jednotek či jednotlivým nájemcům.


Průkaz energetické náročnosti je nutno od 1.1.2009 přikládat k žádosti o stavební povolení každé nové stavby, od 1.1.2013 i při rekonstrukcích budov. Od r.2013 je nutné ke stavebnímu řízení dokládat i souhlas SEI (státní enrgetické inspekce) se zpracováním průkazu.


Od 1.1.2013 se průkaz PENB dokládá i při prodejích a pronájmech budovy nebo její části. Průkaz PENB přitom nesmí být starší 10 let. Provozovatelé budov s celkovou plochou větší než 1 000 m2, které jsou přístupné veřejnosti, jsou povinni průkaz ENB viditelně vyvěsit. Cílem je informovat kupujícího či nájemce o energetické náročnosti objektu, tzn. předpokládaných nákladech na energie pro provoz objektu.


Počínaje rokem 2013 se rozšiřuje povinnost zpracovávat průkaz PENB na domy a byty, které se prodávají či pronajímají, od roku 2018, respektive 2020 se budou stavět domy jen v pasivním standardu.


Uvedená povinnost vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES. V ČR byla tato praxe zavedena v roce 2009, přičemž postup stanovuje vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov (ENB).


Průkazy PENB se zpracovávají na celou budovu, přičemž se uvádí celková roční spotřeba kWh na 1 m2. Pokud se počínaje rokem 2013 majitel rozhodne prodat nebo pronajmout třeba jen jeden jediný byt v domě, přičemž tento dům nemusí být nový ani rekonstruovaný, musí si už průkaz ENB (PENB) obstarat a dům označit na viditelném místě štítkem s údaji o energetické náročnosti objektu (ENB). Další významnou novinkou je totiž rozšíření této povinnosti na budovy a byty se součtem užitných podlahových ploch nad 50 m2, což jsou prakticky všechny. Povinnost rozšiřující certifikaci i na prodávané a pronajímané byty vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady.


Průkaz ENB (energetické náročnosti budovy) (PENB)

Průkaz ENB (PENB) je dokument, který hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují, tedy energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. PENB podrobně upravuje vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, vydaná podle zákona 406/2000Sb.


Energetický štítek obálky budovy

Grafické vyjádření stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu a je obdobou energetického štítku používaného u elektrospotřebičů. Energetický štítek obálky budovy definovaný revidovanou normou ČSN 730540-2:2007 klasifikuje budovy podle průměrného součinitele prostupu tepla Uem do sedmi kategorií A – G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G). Grafická podoba se od 1.4.2013 pozměnila a je pro uživatele přehlednější.


Průkaz ENB (PENB) obsahuje protokol a grafické znázornění energetické náročnosti budovy.
Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G.


Třída energetické náročnosti budovy Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy
A Mimořádně úsporná
B Velmi úsporná
C Úsporná
D Méně úsporná  
E Nehospodárná
F Velmi nehospodárná
G Mimořádně nehospodárná

Energetický posudek

Nový formát, který vzniká novelou z.406/2000. Jedná se o dokument, který posuzuje technickou, ekonomickou a ekologickou proveditelnost navržených úsporných opatření. Tento formát bude využíván k hodnocení dotačních programů, např. nová Zelená úsporám.

Energetický audit

Zpracováváme energetické audity budov. Jedná se o variantní doporučení energeticky úsporných opatření zhodncených z ekonomického hlediska. Slouží jako podklad pro dotační programy.


Energetický audit se provádí především u objektů veřejné spravy, komerčních objektů nebo s výměrou nad 1000 m2 podlahové plochy, kde je povinnost tento audit a energetický štítek vypracovat k realizaci stanovení energetické náročnosti objektů. Vyhodnocuje energetické hospodářství - tepelné rezervy objektů, technologie a paliva, kterými se objekt vytápí, provádí analýzu, na jejím základě navrhuje zlepšení v oblasti snížení spotřeby energií a paliv. Hodnotí se toky energií a jejich využití a u budov se zjišťují tepelně technické vlastnosti konstrukcí. Součástí auditu je Energetický štítek obálky budovy.

 

Jaké podklady od Vás budeme pro průkaz ENB (PENB) potřebovat (týká se jen rodinných domů, pro ostatní budovy je potřeba dokumentace podrobnější):

 • Obecné: Adresa budovy, parcelní číslo, provozovatel
 • Provozní: počet osob v budově
 • Výkresovou dokumentaci:
  • stavební výkresy včetně skladeb konstrukcí a typu oken v rozsahu snadného zjištění ploch konstrukcí včetně velikosti oken
  • projekt elektro (zejména příkon pro osvětlení-stačí technická zpráva)
  • projekt zdravotechniky (stačí technická zpráva)
  • projekt vytápění
  • projekt vzduchotechniky (pokud je v budově vzduchotechnika)

Jaké výhody průkaz ENB (PENB) přináší?

 • Jste majitel budovy? Průkaz ENB (PENB) vám přinese zhodnocení stavu objektu a informaci, zda můžete ušetřit za energie.
 • Hledáte kancelář nebo byt? Díky průkazu ENB (PENB) můžete porovnat, kolik bude stát provoz.
 • Stavíte nový dům nebo rekonstruujete? Kromě zhodnocení navrženého řešení navíc splníte legislativní povinnost.
 • Prodáváte nemovitost? Kvalitní dům s nízkou spotřebou energie bude mít vyšší cenu.
 • Kupujete dům nebo byt? Získáte další cenné informace.
 • Zajímáte se o koupi novostavby domu nebo bytu? Nechte si předložit průkaz energetické náročnosti budovy (průkaz ENB)! Poprvé v historii jsou developerské společnosti tlačeny k tomu, aby stavěly domy, na kterých kromě nich vydělá i nový majitel.